Video 2 – Vežbe na uređenom poligonu

Ovim videom želimo da Vas upoznamo sa vežbama sa prvih časova obuke a koje izvodimo na uređenom poligonu predviđenom za obuku vozača Auto škole Jane.

Pogledajte i pripremite se za ono šta Vas očekuje na prvim časovima obuke.

Veština upravljanja vozilom i izvođenje ovih vežbi sastavni su deo polaganja praktičnog dela vozačkog ispita, pogledajte i eliminišite tremu ukoliko još uvek postoji.

Poligonska radnja broj 1  – Vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad sa promenom saobraćajne trake (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija B1 i B)

Poligonska radnja broj 1

Poligonska radnja broj 2 – Parkiranje vozila podužno, vožnjom unazad (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija B1 i B)

Poligonska radnja broj 2

Poligonska radnja broj 3 – Parkiranje vozila pod pravim uglom, vožnjom unazad (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija B1 i B)

Poligonska radnja broj 3

Poligonska radnja broj 4 – Polukružno okretanje vozila sa najviše tri potpuna manevra na prostoru širine dve saobraćajne trake (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija B1 i B)
poligonska-radnja-4

Poligonska radnja broj 5 – Zaustavljanje i polazak vozilom na putu sa usponom (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija B1 i B)

poligonska-radnja-5

Poligonska radnja broj 6 – Kočenje i zaustavljanje (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija B1 i B)

poligonska-radnja-6

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>