C i E kategorija

CE kategorija je dozvola za upravljanje vozilom (kamionom sa prikolicom) čije vučno vozilo (kamion) pripada C kategoriji (čija je masa veća od 3.5 tone), a najveća masa priključnog vozila (prikolice) je veća od 750 kg. Za obuku i polaganje CE kategorije su sldeći uslovi:

21 godina života
sa obukom kreće kada dobije novu dozvolu C kategorije ili ima staru C kategorije i 21 godinu života
važeće lekarsko uverenje za CE kategoriju
važeća lična karta

kam3 kam2 Kamion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>