Obuka

Auto škola Jane osnovana je 2005.godine i od tog datuma obučili smo veliki broj kandidata i od njih napravili kvalitetne i savesne vozače, pouzdane učesnike u saobraćaju.

Od osnivanja škola je radila na svim kategorijama međutim, promenom Zakona o bezbednosti saobraćaja i promenom pravila rada auto škola, fokusirali smo se na obuku kandidata u dve kategorije (A1 i B) u okviru kojih želimo da škola raditi rentabilno i pruži najveći kvalitet obuke kandidatima.

Uvođenjem obavezne teorijske nastave, formirali smo učionicu i nabavili savremena nastavna sredstva kojim redovnu nastavu izvodi licencirani predavač i naš instruktor Baćević Nenad.
U saradnji sa ostalim instruktorima organizujemo i dodatnu nastavu teorijske obuke radi što kvalitetnije pripreme kandidata za polaganje teorijskog dela vozačkog ispita.

Formirali smo kvalitetan tim i licencirali instruktore i predavača i tako ispunili uslove za rad  po novom planu i programu među prvim školama na teritoriji Beograda i  krenuli u obuku. Želja nam je da uvedemo i druge kategorije u zavisnosti od potreba tržišta obuke kandidata za polaganjem vozačkog ispita.

ucionica

Učionica se nalazi na adresi Avalska 2  u Železniku zajedno sa našom administrativnom kancelarijom i nastava se izvodi putem kompijutera, video projektora i kvalitetne prezentacije.

Položenim teorijskim delom vozačkog ispita kandidati stiču pravo na obuku iz praktičnog dela i kreću zajedno sa instruktorima da rade u vozilu.

Pravilo je da kandiati mogu sami da biraju instruktora sa kim će raditi. Na raspolaganju su licencirani instruktori Janković Milenko, Stojković Bogoljub, Janković Marko, Ješić Vladan, Baćević Nenad i Janković Mirko.
Svi su sa višegodišnjim iskustvom i pouzdano tvrdimo da su sposobni da nastavu izvedu na najvišem mogućem nivou kvaliteta što nam ej do sada praksa i potvrdila.